Gàidhlig|English
Graphic Link : JUMP TO CONTENT
Graphic Text : A' toirt taic do dh'fhoghlum Gàidhlig gu nàiseantaGraphic: Kids reading book
Image : Stòrlann reports

Aithisgean

 

Tha pàipearan bho choinneamhan a' Bhùird an seo airson an toirt a-nuas.

Icon: PDFBoard Minutes 01/10/20

Icon: PDFBoard Minutes 27/08/20

Icon: PDFBoard Minutes 22/05/20

Icon: PDFBoard Minutes 20/02/20

Icon: PDFBoard Minutes 03/10/19

Icon: PDFBoard Minutes 29/08/19

Icon: PDFBoard Minutes 23/05/19

Icon: PDFBoard Minutes 21/02/19

 

 

 

Gheibhear an seo na Aithisgean Bliadhnail mu dheireadh aig Stòrlann le fiosrachadh air prògram na buidhne.

Icon: PDFAithisg Bhliadhnail 2018-19

 

Tha goireasan fonaigs Stòrlann stèidhichte air rannsachadh a chaidh a dhèanamh le Ionad Chaluim Chille Ìle agus gheibhear am pàipear sin an seo mar fhiosrachadh do thidsearan no luchd-rannsachaidh eile.
Cuir Fios

01851 700880
Graphic: FF correction